แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมือง

30 เมษายน 2549 20:12 น.

       เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับหนังสือเล่มนี้จากสถาบันพระปกเกล้า อ่านดูแล้วน่าสนใจ ก็เลยถือโอกาสนำมาแนะนำครับ
       ในคำนำของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ขึ้นต้นไว้อย่างน่าสนใจว่าเป็นงานค้นคว้าเพื่อทำความเข้าใจแนวความคิดและชีวิตของพลเมืองหลาย ๆ คนในอดีต โดยเฉพาะพลเมืองที่โดดเด่น มีบทบาทในสังคม เพื่อจะหาคำตอบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้บุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเช่นนั้น และเมื่อพลิกอ่านดูก็ทำให้ทราบได้ว่า ที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในคำนำนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดครบถ้วน เพราะนอกจากในบทนำที่ผู้เขียนได้อรรถาธิบายถึงความเป็น “พลเมือง” บนเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตลอด 4000 ปีที่ผ่านมาแล้ว ในบทต่าง ๆ ผู้เขียนก็ได้ทำการศึกษา “ชีวิต” ของปรัชญาเมธีที่สำคัญ ๆ ของโลกหลายคน โซโฟคลิส โสเครติส เพลโต้ อริสโตเติล ไล่มาจนกระทั่งถึง เฮนรี เดวิด ธอโร ปรัชญาเมธีรุ่นใหม่ที่เสียชีวิตไปเมื่อปี พ.ศ.2405 ซึ่งเป็นผู้เขียนบทความอันโด่งดังเรื่อง การต่อต้านรัฐอย่างสันติ (Civil Disobedience) หรือที่ในวันนี้เราแปลกันว่า “อารยะขัดขืน” นั่นแหละครับ
       นอกจากการนำเสนอ “เส้นทางชีวิต” ของพลเมืองที่โดดเด่นเหล่านี้แล้ว ผู้เขียนยังได้สอดแทรกบทวิเคราะห์ของตนเองไว้อย่างน่าสนใจด้วยครับ
       เป็นหนังสือดีมาก ๆ เล่มหนึ่งที่น่าสนใจหามาอ่านครับ


พิมพ์จาก http://www.public-law.net/view.aspx?ID=912
เวลา 13 มิถุนายน 2567 00:36 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)