กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศเยอรมัน / การกระจายอำนาจ / หนังสือ
เวร่า เอดมันน์-คีเฟอร์. "การกระจายอำนาจในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี"ในการกระจายอำนาจอย่างไรสร้างประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : 179 การพิมพ์ , 2537 .