หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์เรื่องขอรับหนังสือ "รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 6"
22 กรกฎาคม 2550 22:22 น.


หนังสือ "รวมบทความกฎหมายมหาชนจากจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 6" เป็นหนังสือรวมบทความดี ๆ ที่ได้เผยแพร่ไปแล้วใน www.pub-law.net ในระหว่างเดือน มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 จำนวน 25 บทความ หนังสือรวมบทความฯ เล่ม 6 นี้ ได้รับความสนับสนุนในการจัดพิมพ์จาก "สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ" เช่นเดียวกับหนังสือรวมบทความฯเล่ม 1-5
       
       สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหนังสือให้ www.pub-law.net จำนวน 500 เล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ใช้บริการ ในปีนี้ทางเราจะแจกให้กับผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์เป็นหลัก โดยขอให้ผู้สนใจขอรับหนังสือกรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
       
       1. นำซองเปล่าขนาด A4 ติดแสตมป์จำนวน 25 บาท ใส่ซองจดหมายแล้วส่งมาที่
       
       ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
       
       คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
       ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
       
       2. แนบสำเนาบัตรแสดงตน (บัตรข้าราชการ บัตรนิสิตนักศึกษา) เพื่อแสดงตัวตนของผู้ขอ
       
       3. แนบจดหมายขอบคุณเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ได้จัดพิมพ์หนังสือ รวมบทความฯเล่ม 6 เพื่อแจกจ่าย
       
       (ในหัวข้อ3 นี้เป็นความประสงค์ของผมเองและเราได้ทำเช่นนี้มาตั้งแต่มีการแจกจ่ายหนังสือ รวมบทความฯเล่ม 1-5 แล้ว โดยผมมีเหตุผลคือ เพื่อให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทราบว่าได้มีการแจกหนังสือจริง และได้ทราบว่าผู้ขอรับหนังสือเป็นใครบ้าง รวมทั้งยังเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในการมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะนี้ด้วย)
       
       หนังสือเรามีเพียง 500 เล่มเท่านั้นนะครับ เราจะเริ่มแจกวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไปครับ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-2017 ต่อ 213 ในวันและเวลาราชการครับ


 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544