หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์ขอรับหนังสือ "รวมบทความกฎหมายมหาชน จาก "www.pub-law.net เล่ม4" (ได้ทำการแจกหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
30 พฤษภาคม 2548 10:27 น.
หนังสือ "รวมบทความกฎหมายมหาชนจาก www.pub-law.net เล่ม4" เป็นหนังสือรวมบทความดีๆที่ได้เผยแพร่ไปแล้วใน www.pub-law.net ในระหว่างเดือน มีนาคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 หนังสือรวมบทความฯ เล่ม 4 นี้มีความหนากว่า 500 หน้า ได้รับการสนันสนุนในการจัดพิมพ์จาก "สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ" เช่นเดียวกับหนังสือรวมบทความฯเล่ม 1-3
       สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหนังสือให้ www.pub-law.net จำนวน 400 เล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ใช้บริการ ในปีนี้ทางเราจะแจกให้เฉพาะทางไปรษณีย์เท่านั้น ขอความกรุณาอย่าเดินทางมารับด้วยตนเอง เพราะอาจสร้างปัญหาให้กับผมหลายอย่างครับ
       
       เงื่อนไขในการขอรับหนังสือมีดังต่อไปนี้
       1. กรุณาส่งซองขนาด A4 ติดแสตมป์จำนวน 25 บาท แล้วส่งเป็นจดหมายมาที่
       ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
       คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
       2. สำเนาบัตรแสดงตน (บัตรข้าราชการ บัตรนิสิตนักศึกษา) เพื่อแสดงตัวตนของผู้ขอ
       3. จดหมายขอบคุณเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ได้จัดพิมพ์หนังสือ รวมบทความฯเล่ม 4 เพื่อแจกจ่าย
       (ในหัวข้อ3 นี้เป็นความประสงค์ของผมเองและเราได้ทำเช่นนี้มาตั้งแต่มีการแจกจ่ายหนังสือ รวมบทความฯเล่ม 1-3 แล้ว โดยผมมีเหตุผลคือ เพื่อให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทราบว่าได้มีการแจกหนังสือจริง และได้ทราบว่าผู้ขอรับหนังสือเป็นใครบ้าง รวมทั้งยังเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในการมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะนี้ด้วย)
       ขอย้ำว่า หากขาดข้อใดข้อหนึ่งใน 3 ข้อ ผมจะไม่จัดส่งหนังสือให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งนั้น หากผู้ใดส่งเอกสารมาไม่ครบทั้ง 3 หัวข้อ กรุณามาติดต่อขอรับเอกสารคืนได้ที่ผมในวันและเวลาราชการครับ และผมสามารถแจกให้ได้เพียงคนละเล่มเท่านั้นครับ
       หนังสือเรามีเพียง 400 เล่มเท่านั้นนะครับ เราจะเริ่มแจกวันที่ 1 มิถุนายน 2548 หากผู้ใดคิดที่จะขอหนังสือหลังวันที่ 10 มิถุนายน 2548 กรุณาโทรมาสอบถามก่อนว่าหนังสือยังมีอยู่หรือไม่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-2017 ต่อ 213 ในวันและเวลาราชการครับ
       
       ผมเพิ่งทราบว่ามีหนังสือรวมบทความฯเล่ม3 ตกค้างอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนัก ผู้สนใจขอรับติดต่อมาทางโทรศัพท์แจ้งชื่อเพื่อจองไว้ก่อน ส่วนการจัดส่งจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ต่อไปครับ
       
       ขอบคุณครับ
       
       ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์


 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544