หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์เรื่องขอรับหนังสือ “รวมบทบรรณาธิการจากเว็บไซต์ www.pub-law.net”
14 พฤษภาคม 2549 23:54 น.


หนังสือ “รวมบทบรรณาธิการจากเว็บไซต์ www.pub-law.net” จำนวน 400 เล่ม จะแจกให้กับนักกฎหมายที่ใช้บริการ www.pub-law.net ติดต่อขอรับได้ที่ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถโทรสอบถามเวลาที่จะมารับหนังสือได้ที่หมายเลข 02-2182017 ต่อ 213 หรือ ส่งซองเปล่า(ขนาด A4)ติดแสตมป์ 25 บาท และจ่าหน้าซองถึงตัวเอง พร้อมส่งสำเนาบัตรแสดงตนมาที่ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
       
       สำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศ สามารถจองหนังสือได้โดยส่งชื่อมาที่ webmaster@pub-law.net เมื่อกลับมาถึงเมืองไทยก็สามารถมาติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถโทรสอบถามเวลาที่จะมารับหนังสือได้ที่หมายเลข 02-2182017 ต่อ 213


 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544