หน้าแรก บทบรรณาธิการ
 
ครั้งที่ 263
24 เมษายน 2554 19:43 น.
ครั้งที่ 263
       สำหรับวันจันทร์ที่ 25 เมษายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554
       
       “การปฏิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครองในประเทศฝรั่งเศส”
       
                   ผมมาอยู่ประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก็เหมือนทุก ๆ ปีที่มาเป็น Visiting professor ที่มหาวิทยาลัยของรัฐหลาย ๆ แห่ง ปีนี้ก็มาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Bretagne Occidental ที่เมือง Brest ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 1 เดือนครับ
                   ตอนที่ผมมาถึงใหม่ ๆ ดูข่าวจากโทรทัศน์ อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ ก็พบว่ามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง La modernisation de l’Etat (หากจะแปลตรงตัวก็คือ “การทำให้รัฐมีความทันสมัย” ก็ว่าได้)  กันมาก  ผมอยากทราบว่าเรื่องดังกล่าวคืออะไร ก็เลยขอข้อมูลจากเพื่อนอาจารย์ที่นี่มาศึกษาดู แล้วพบว่าน่าสนใจก็เลยขอนำมาเล่าให้ฟังอย่างคร่าว ๆ   เอกสารฉบับเต็มหลาย ๆ เรื่อง  ผมจะนำกลับไปด้วย ใครสนใจนำไปใช้ประโยชน์ก็มาดูได้นะครับ
                   การทำให้รัฐมีความทันสมัย หรือหากจะเรียกว่า การปฎิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครองในประเทศฝรั่งเศสนั้น  เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 แล้ว  โดยรัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวคิดที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนทั้งในด้านการติดต่อและการให้บริการสาธารณะ ประกอบกับความต้องการที่จะลดกำลังคนภาครัฐลงด้วยอีกส่วนหนึ่ง รัฐบาลจึงได้ออกรัฐกฤษฎีกาฉบับหนึ่งเมื่อปลายปี ค.ศ. 2005 จัดตั้งหน่วยงานระดับกรมขึ้นในกระทรวงการคลัง เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครองทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นการทำงานของกระทรวงหรือกรมใดก็ตาม
                   ทำไมหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิรูปการทำงานของฝ่ายปกครองทั้งระบบจึงเป็นหน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงการคลัง ? เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะหากเป็นในบ้านเรา หน่วยงานลักษณะนี้คงต้องอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน  คำตอบมีอยู่ว่า กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงสำคัญที่สุดเพราะดูแลเรื่องการเงินทั้งของประเทศ และของทุกหน่วยงานของรัฐ การปฏิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครองต้องมีการวางแผนและต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งในการปฏิรูประบบการทำงาน เพราะฉะนั้น หน่วยงานที่เหมาะสมที่สุดจึงควรอยู่ในกระทรวงการคลังเพราะทุกอย่างจะได้เสร็จสมบูรณ์ในที่เดียวกันครับ
                   ภายหลังจากที่ตั้งหน่วยงานดังกล่าวขึ้นมา ก็มีการดำเนินการต่าง ๆ ตามมามากมาย  จนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 ที่ผ่านมา หลังจากเวลาผ่านไป 5 ปี ภายหลังจากที่แผนงานและการดำเนินการต่าง ๆ เริ่มเกิดขึ้น จึงมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ มากมาย  โดยเริ่มต้นจาก “คำถาม” ที่นำเสนอผ่านสื่อไปยังประชาชน คือ “การปฏิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครองสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้กับคุณบ้าง” จากนั้นไม่นาน ก็มีการตอบคำถามดังกล่าวผ่าน “คำตอบ” ที่นำเสนอผ่านสื่อไปยังประชาชน  โดยคำตอบเหล่านั้นเป็นคำอธิบายจากฝ่ายปกครองว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา จากนั้นก็เข้าสู่ “ข้อสรุป” ของการปฏิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครองด้วยการนำเสนอ “คำขวัญ” ผ่านสื่อต่าง ๆ ว่า “รัฐถูกปฏิรูปเพื่อทำให้การดำรงชีวิตของคุณง่ายขึ้น”
                   เราลองมาดูกันต่อไปว่า เกิดอะไรขึ้นกับการปฏิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครองในประเทศฝรั่งเศสในช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมากันดีกว่าครับ
                   แม้หน่วยงานระดับกรม คือ กรมปฏิรูปรัฐ (Direction Générale de la Modernisation de l’Etat) จะจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 ก็ตาม  แต่กว่าจะเริ่มงานกันอย่างจริงจังได้ก็ในปี ค.ศ. 2007 ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะหน่วยงานดังกล่าวต้องใช้เวลาในการศึกษาทบทวนระบบการทำงานของฝ่ายปกครองในทุกหน่วยงานของรัฐใหม่ทั้งหมด เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครองตามหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การทบทวนนโยบายสาธารณะ การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของฝ่ายปกครอง และการวางแผนสำหรับการจัดตั้งและลดหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด
                   ในการศึกษาถึงการปฏิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครอง มีข้อสรุปที่สำคัญ 4 ประการที่ต้องดำเนินการคือ  การปรับปรุงภารกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ การสร้างความง่ายให้กับผู้ใช้บริการของฝ่ายปกครอง การปรับปรุงการให้บริการและคุณภาพของบริการ และประการสุดท้ายก็คือ การทำให้ฝ่ายปกครองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด  โดยการปฏิรูปได้เน้นถึงการปรับปรุงการให้บริการและคุณภาพของการบริการว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดที่จะต้องรีบเร่งดำเนินการ เพื่อทำให้ขั้นตอนต่าง ๆในการติดต่อกับฝ่ายปกครองง่ายขึ้น และจะต้องรีบเร่งสร้างระบบที่เรียกกันว่า ฝ่ายปกครองอิเลคทรอนิคส์ขึ้นมาอย่างเร่งด่วนด้วย
                   เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 ที่ผ่านมา มีการออกข่าวมากมายถึงผลงานของการปฏิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครองเพื่อชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า มีอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาบ้างในการทำงานของฝ่ายปกครอง  โดยข่าวสั้นๆ สรุปความออกมาว่ามีสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน คือ มีการสร้างระบบ one stop service ขึ้นมาใช้สำหรับการสมัครงานภาครัฐและการเสียภาษี  มีการสร้างระบบ online ขึ้นมาเพื่อดำเนินกระบวนการต่าง ๆ  มีการสร้างระบบ internet ให้ประชาชนได้เข้าไปสร้าง account ของตัวเอง รวมทั้งการจัดให้มีระบบโทรศัพท์สายด่วนเพื่อตอบคำถามทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับฝ่ายปกครอง โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามมาอีกมากมายที่ผมจะขอนำบางเรื่องมาเล่าให้ฟัง ณ ที่นี้ครับ
                   39 39 Allô service du public เป็นหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนที่กรมปฏิรูปรัฐจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามขั้นตอนต่าง ๆ ในการติดต่อและดำเนินการบางเรื่องกับฝ่ายปกครอง ไม่ว่าจะเป็น การขอทราบชื่อและสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่ประชาชนต้องติดต่อ  เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการติดต่อ คำแนะนำหรือคำอธิบายต่าง ๆ ในเรื่องที่ประชาชนสงสัยหรือต้องการความชัดเจน  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ตอบคำถามต่าง ๆ เป็นเจ้าหน้าที่ระดับกลาง ที่มีความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน ที่จะคอยให้ข้อมูลและตอบคำถามต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนสถานที่อยู่หรือภูมิลำเนาต้องทำอย่างไรบ้าง ทำเอกสารหายต้องทำอย่างไร  การซื้อของทาง internet มีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง การเลิกสัญญาจ้างต้องทำอย่างไร เป็นต้น  โดยทุกวันจะมีผู้เข้ามาใช้บริการร่วม 6,000 คน
                   www.mon.service-public.fr   เป็น  website ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะต่าง ๆที่ฝ่ายปกครองจัดทำได้ง่ายขึ้น  website แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเข้าสู่ฝ่ายปกครองทั้งระบบโดยการเข้าไปที่ website แห่งนี้เพียงแห่งเดียวก็จะสามารถทราบทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายปกครองได้และสามารถติดต่อกับฝ่ายปกครองได้ง่ายขึ้น  เรียกง่าย ๆ ว่าเป็น one stop website ของฝ่ายปกครอง
                   การเปลี่ยนสถานที่ติดต่อทางอินเตอร์เน็ต ใน website ที่ชื่อ www.mon.service-public.fr  นี้มีช่องทางสำหรับประชาชนที่จะเข้าไปสร้างระบบข้อมูลส่วนตัวของตัวเองเก็บไว้ได้  เช่น ให้ข้อมูลที่อยู่ในการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์  หากประชาชนผู้ใดเข้าไปใช้บริการดังกล่าว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต่าง ๆ ในระบบ ก็ถือว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานของฝ่ายปกครองต้องรับรู้โดยที่ประชาชนผู้นั้นไม่ต้องไปดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบเป็นรายหน่วยงาน
                   ปรับปรุงระบบการเสียภาษี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา  มีการรวมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีเข้าด้วยกัน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกที่จะต้องดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีให้เสร็จภายในหน่วยงานเดียวกัน โดยมีการรวมหน่วยงานที่คิดคำนวณภาษีและหน่วยงานรับชำระภาษีเข้าด้วยกัน
                   การลงทะเบียนเลือกตั้งทาง internet  เพื่อที่จะไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งประเภทต่าง ๆ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะต้องไปแสดงความจำนงในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อให้เรื่องต่าง ๆ ง่ายขึ้น เพราะต้องทำกันทุกปีและเกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมาก  เมื่อต้นปี ค.ศ. 2010 ในหลาย ๆ เทศบาล ได้เริ่มสร้างระบบการแสดงความจำนงไปใช้สิทธิเลือกตั้งทาง internet ซึ่งสามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว และไม่เสียเวลา  โดยในปัจจุบันสามารถทำได้ทั้งประเทศแล้ว ผู้สนใจสามารถสร้าง account ของตัวเองได้ใน website ที่ชื่อ www.mon.service-public.fr
                   หนังสือเดินทาง มีคนฝรั่งเศสจำนวนมากกว่า 20 ล้านคนเดินทางในแต่ละปี  จากการตรวจสอบถึงความสะดวกในการทำหนังสือเดินทางเมื่อปี ค.ศ. 2008 พบว่า ร้อยละ 70 ของผู้ตอบคำถามเห็นว่าระบบการทำหนังสือเดินทางนั้นช้ามาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะจากข้อตกลงร่วมกันของประเทศในสหภาพยุโรป หนังสือเดินทางจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหนังสือเดินทาง เช่น ลายนิ้วมือ  ปัจจุบันก็มีความพยายามที่จะรีบเร่งทำให้เร็วขึ้น โดย website ของกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวก็ได้ให้คำอธิบายต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้การดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางมีระบบที่ดีมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น
                   ปรับปรุงการสมัครเข้าทำงานงานกับฝ่ายปกครอง  มีการสร้างหน่วยงานใหม่ที่รวบรวมข่าวการสมัครงานภาครัฐไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้สนใจที่จะเข้าทำงานกับรัฐสามารถเข้าไปดูได้ในที่เดียว
                   ระบบทะเบียนรถยนต์ตลอดชีวิต  ตั้งแต่เดือน เมษายน ค.ศ. 2009 มีการสร้างระบบทะเบียนรถยนต์ตลอดชีวิตขึ้นมา  ทั้งนี้เนื่องมาจากในแต่ละวันมีรถยนต์ใหม่เพิ่มมากขึ้น และทะเบียนรถยนต์เก่าที่เลิกใช้ก็ต้องทิ้งไป ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนทะเบียนรถยนต์ใหม่ตลอดเวลา  การที่เจ้าของรถยนต์ไปลงทะเบียนเก็บหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ใช้อยู่เพื่อเก็บไว้เป็นหมายเลขทะเบียนส่วนตัว ก็จะทำให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ ประชาชนเจ้าของรถก็ไม่ต้องยุ่งยากกับการขอทะเบียนรถยนต์ใหม่ เมื่อมีการซื้อรถคันใหม่  รัฐก็ไม่ต้องเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนหมวดป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศฝรั่งเศสมีรถที่จดทะเบียนอยู่กว่า 40 ล้านคันทั่วประเทศ
                   ปรับปรุงคุณภาพการต้อนรับ  ประชาสัมพันธ์ของฝ่ายปกครองเป็น “ประตู” แรกที่ประชาชนต้องเจอเมื่อไปติดต่องานกับฝ่ายปกครอง  มีการปรับปรุงใหม่หลาย ๆ อย่าง เพื่อให้กระฉับกระเฉง ง่ายต่อการเข้าถึง สุภาพเรียบร้อย ระบบการรอ ระบบการให้ข้อมูลที่เป็นเอกสารต่าง ๆ   มีความตั้งใจว่าปลายปี ค.ศ. 2011 ประชาชนจะต้องพึงพอใจกับการติดต่อกับฝ่ายปกครองมากขึ้น ซึ่งก็หมายความว่า จะใช้เวลาในการรอน้อยลง และมีการให้ข้อมูลที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับประชาชนได้มากขึ้น
                   ดัชนีวัดคุณภาพบริการ  เพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครอง  จึงได้มีการกำหนดว่าทุก 6 เดือน ให้จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพของการให้บริการประชาชนโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่า แต่ละหน่วยงานมีการบริการที่ดีขึ้นมาน้อยเพียงใด และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการทำงานของฝ่ายปกครองเองด้วย ดัชนีชี้วัดคุณภาพของบริการนี้ เริ่มทำตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2010 เป็นต้นมา
                   ทั้งหมดนี้คือ สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความพยายามในการปฏิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครองในประเทศฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญสองประการคือ สร้างความสะดวกให้กับประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐเอง โดยจะเห็นได้ว่าแต่ละเรื่องที่เขาทำไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรทั้งนั้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนเสียมากกว่า
                   ผมคงต้องขอเล่าให้ฟังต่อไปถึงหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญสำหรับการปฏิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครองด้วยเพราะดูแล้วน่าสนใจมากครับ  กรมปฏิรูปรัฐ หรือ Direction Générale de la Modernisation de l’Etat   ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าเป็นหน่วยงานระดับกรม ตั้งขึ้นในกระทรวงการคลัง มีหน้าที่สำคัญคือ ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานของรัฐในการปฏิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครองทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระต่าง ๆ ในตอนเริ่มต้น มีความกังวลกันมากว่า หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมานี้จะทำตัวเป็น “ผู้คุม” ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ จึงมีการวางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกรมปฏิรูปรัฐให้ชัดเจนและมีลักษณะทางวิชาการมากกว่าให้มีลักษณะทางบังคับบัญชาสั่งการ  คำขวัญของกรมปฏิรูปรัฐก็คือ  “ร่วมมือกัน ระบบการทำงานของฝ่ายปกครองจะได้รับการปฏิรูป”
                   กรมปฏิรูปรัฐมีหน้าที่สำคัญ ๆ 3 ประการ คือ วางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องที่ต้องทำการปฏิรูป เช่น หากต้องการให้ปฏิรูประบบข้อมูล online กรมปฏิรูปรัฐก็จะต้องวางแผนงานทั้งหมด งบประมาณที่ต้องการใช้ รวมทั้งออกแบบระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการเข้าถึงและระบบการรักษาความปลอดภัย  หน่วยงานไหนมีความพร้อมที่จะทำในเรื่องใดก็จะรับแผนงานและงบประมาณในเรื่องนั้นไปดำเนินการจัดทำ  เป็นผู้นำในโครงการต่างๆ ที่จะต้องทำการปฏิรูป  ด้วยการกำหนดเรื่องหรือประเภทที่ต้องทำการปฏิรูปไว้อย่างชัดเจน รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการด้วย  หน้าที่สุดท้ายก็คือ การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับฝ่ายปกครองในการปฏิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครอง  ด้วยการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วย บุคลากรผู้มีความสามารถทางวิชาการ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฝ่ายปกครองต่าง ๆ ที่ดีและประสบความสำเร็จ ทั้งของประเทศฝรั่งเศสเองและของต่างประเทศ
                   กรมปฏิรูปรัฐมีส่วนสำคัญในการเสนอแนะไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ออกกฎ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของฝ่ายปกครองเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีขึ้น  เช่นมีการออกหนังสือเวียน (circulaire) ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ในการทำงานของฝ่ายปกครองใหม่  เพื่อปรับปรุงระบบการบริการสาธารณะ มีการเสนอแนะให้นายกรัฐมนตรีออกรัฐกฤษฎีกา (décret) เพื่อปรับปรุงการทำงานของฝ่ายปกครองให้ง่ายขึ้นและเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น รวมทั้งยังเสนอแนะให้รัฐบาลออกรัฐกำหนด (ordonnance)  เกี่ยวกับเรื่องการวางระบบทางอิเลคทรอนิคส์เพื่อให้การทำงานของฝ่ายปกครองผ่านระบบ internet ได้มากขึ้น มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
                   ผลงานล่าสุดที่สำคัญของ กรมปฏิรูปรัฐก็คือ การสร้างโรงเรียนปฏิรูปรัฐ  (Ecole de la Modernisation de l’Etat) ขึ้นมาเพื่อให้การปฏิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครองให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับ  โดยเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2010 ที่ผ่านมา  มีการเปิดโรงเรียนปฏิรูปรัฐ มีผู้เข้าเรียนรุ่นแรกจำนวน 300 กว่าคน  มาจากบุคลากรระดับสูงที่มีอำนาจในการตัดสินใจในหน่วยงานของรัฐทุกประเภท  โรงเรียนดังกล่าวตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการด้วยกันคือ  เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับบุคลากรระดับสูงในหน่วยงานของรัฐ  ที่จะมาอยู่ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งเพือประโยชน์ของการปฏิบัติการร่วมกันในอนาคตด้วย  ให้ความรู้กับบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของฝ่ายปกครองอย่างเป็นระบบ และประการสุดท้ายคือ วางแผนการทำงานร่วมกัน ว่าหากจะต้องมีการปฏิรูปการทำงานของฝ่ายปกครองร่วมกันจะต้องทำอย่างไร
                   มีนักเรียน 300 คนเศษที่จบการศึกษารุ่นแรกไปจากโรงเรียนปฏิรูปรัฐแห่งนี้ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2010 มีการให้ข้อมูลต่อสาธารณะว่า โรงเรียนนี้ประสบความสำเร็จมากเพราะในบรรดานักเรียน 300 กว่าคนของโรงเรียนซึ่งเป็นฝ่ายปกครองระดับสูงที่ “กุมอำนาจ” อยู่ในฝ่ายปกครองสามารถทำโครงการต่างๆ กว่า 90 โครงการร่วมกัน เพื่อปฏิรูปการทำงานของฝ่ายปกครองให้ดียิ่งขึ้น
                   ในโรงเรียนปฏิรูปรัฐ ก็เหมือนกับโรงเรียนทั่ว ๆ ไป คือมีทั้งการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ในภาคทฤษฎีนั้น  หัวข้อที่สอนส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ทับซ้อนกัน การแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของอำนาจหน้าที่ การพัฒนาระบบการบริการของรัฐ  การปรับปรุงระบบการทำงานไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานงานกับฝ่ายปกครอง หรือการจัดทำบริการสาธารณะโดยฝ่ายปกครอง  ส่วนภาคปฏิบัติ ก็เป็นเรื่องของการทำโครงการต่าง ๆ ร่วมกันของ “นักเรียน” ที่ได้กล่าวไปแล้วว่า มีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้นกว่า 90 โครงการเพื่อทำให้การทำงานของฝ่ายปกครองได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
                   เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2011 ที่ผ่านมา มีพิธีเปิดเรียนอย่างเป็นทางการของ “นักเรียน” โรงเรียนปฏิรูปรัฐรุ่นที่สองไปแล้วครับ !!!    
                   การปฏิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครองของฝรั่งเศสยังคงเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วไม่รู้กี่รัฐบาล แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจร่วมกันของทั้งนักการเมืองและของพรรคการเมืองที่ต้องการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศร่วมกัน
                   ในประเทศไทยเรานั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ตั้งขึ้นมาหลายปีแล้ว  ไม่ทราบว่าสามารถทำการพัฒนาระบบราชการไปได้มากน้อยเพียงใด  ถ้ามีคนจากสำนักงาน ก.พ.ร. อ่านบทบรรณาธิการครั้งนี้แล้วสนใจทราบข้อมูลของการปฏิรูประบบการทำงานของฝ่ายปกครองของฝรั่งเศสมากยิ่งขึ้น ผมมีเอกสารที่เกี่ยวข้องอยู่จำนวนหนึ่งครับ อย่างน้อยก็เป็นเรื่องดีที่ควรจะต้องรับรู้ว่าประเทศอื่นเขาทำอย่างไรกันบ้างในการปฏิรูประบบราชการครับ
                   ในสัปดาห์นี้ เรามีบทความมานำเสนอ 4 บทความด้วยกัน บทความแรกเป็นบทความตอนที่ 4 ของบทความขนาดยาวของ ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ เรื่อง กรณีศึกษา - case study คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๕/๒๕๕๓ (กรณียุบพรรคประชาธิปัตย์) ตอนที่ 4   บทความที่สองเป็นบทความภาษาฝรั่งเศสของอาจารย์  Jacques SERBA เพื่อนของผมแห่งมหาวิทยาลัย Bretagne Occidental เมือง Brest ประเทศฝรั่งเศส ที่เขียนเรื่อง Faire vraiment place au sein de l’ONG humanitaire aux salariés recrutés localement"   บทความที่สาม เป็นบทความของ อาจารย์ ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เขียนเรื่อง ปฏิรูปประเทศไทยด้วยแนวคิดประชานิติศาสตร์”   และบทความสุดท้าย เป็นบทความของคุณชำนาญ จันทร์เรือง ที่เขียนเรื่อง มองญี่ปุ่น มองไทย”  ผมขอขอบคุณเจ้าของบทความทั้งสี่ด้วยครับ
                   พบกันใหม่วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ครับ
                   ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์   


 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544