หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
24 เรื่อง หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์หนังสือของสำนักงานศาลปกครอง
21 กุมภาพันธ์ 2548
 
 
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนได้ทราบ และหากสนใจหนังสือเล่มใด สามารถติดต่อได้โดยตรงที่สำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ 0-2670-1200 ถึง 63 ต่อ 2100 หรือ 7020 ในวันและเวลาราชการครับ
ประชาสัมพันธ์หนังสือของสถาบันพระปกเกล้า
21 กุมภาพันธ์ 2548
 
 
จำหน่าย CD-ROM รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
23 กรกฎาคม 2547
จำหน่าย CD-ROM รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจัดทำและจำหน่าย CD-Rom บรรจุข้อมูลรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในราคาชุดละ 750 บาท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการแปรรูปรัฐวิสาหก
สถาบันพระปกเกล้าได้จัดพิมพ์หนังสือใหม่
29 ธันวาคม 2546
 
 
สถาบันพระปกเกล้าได้จัดพิมพ์หนังสือใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งชุด จำนวน 10 เล่ม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ หากสนใจหนังสือเล่มใด กรุณาติดต่อได้โดยตรง ที่สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02527-7830 - 9 ในวันและเวลาราชการ
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544