หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
24 เรื่อง หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์เรื่องขอรับหนังสือ"รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 5"
01 กันยายน 2549
 
 
หนังสือ "รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 5" เป็นหนังสือรวมบทความดี ๆ ที่ได้เผยแพร่ไปแล้วใน www.pub-law.net ในระหว่างเดือน มีนาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 จำนวน 25 บทความ หนังสือรวมบทความฯ เล่ม 5 นี้ ได้รับความสนับสนุนในการจัดพิมพ์จาก "สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ" เช่นเดียวกับหนังสือรวมบทความฯเล่ม 1-4
ประชาสัมพันธ์เรื่องขอรับหนังสือ “รวมบทบรรณาธิการจากเว็บไซต์ www.pub-law.net”
13 พฤษภาคม 2549
 
 
หนังสือ “รวมบทบรรณาธิการจากเว็บไซต์ www.pub-law.net” จำนวน 400 เล่ม จะแจกให้กับผู้ที่ใช้บริการ www.pub-law.net โดยผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ติดต่อขอรับได้ที่ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถโทรสอบถา
ประชาสัมพันธ์หนังสือของสถาบันพระปกเกล้า
06 มีนาคม 2549
 
 
สถาบันพระปกเกล้าได้จัดพิมพ์หนังสือใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งชุด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ หากสนใจหนังสือเล่มใด กรุณาติดต่อได้โดยตรง ที่สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02527-7830 - 9 ในวันและเวลาราชการ
ประชาสัมพันธ์หนังสือของสถาบันพระปกเกล้า
27 ตุลาคม 2548
 
 
ประชาสัมพันธ์ขอรับหนังสือ "รวมบทความกฎหมายมหาชน จาก "www.pub-law.net เล่ม4" (ได้ทำการแจกหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
30 พฤษภาคม 2548
หนังสือ "รวมบทความกฎหมายมหาชน จาก "www.pub-law.net เล่ม4" เป็นหนังสือรวมบทความดีๆที่ได้เผยแพร่ไปแล้วใน www.pub-law.net ในระหว่างเดือน มีนาคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 หนังสือรวมบทความฯ เล่ม 4 นี้มีความหนากว่า 500 หน้า ได้รับการสนันสนุนในการจั
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544